Case Study - karma dla zwierząt

PRODUCENT KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

Proces wytwarzania karmy dla zwierząt domowych nie różni się wiele od produkcji konwencjonalnej przetworzonej żywności.  Bardzo często żywność jest gotowana, pakowana do podgrzewanych opakowań, a następnie ładowana na palety gotowe do  transportu. 

PROBLEM PURINY -TRADYCYJNA FOLIA STRETCH
W ten sposób działa Purina, światowy producent karmy dla zwierząt domowych. Mimo to, firma miała problemy z typową folią stretch.  
 
Po umieszczeniu ładunku na paletach, ciepło utajone w  karmie nie miało gdzie uciec. Folia stretch szczelnie izolowała towar na paletach. W rezultacie, dochodziło do dużej kondensacji, zwłaszcza w zimniejszych porach roku i uszkodzenia opakowań zbiorczych i bezpośrednich.  
 
Zjawisko to nie tylko wpływało na wygląd produktu, ale w ekstremalnych sytuacjach faktycznie prowadziło do destabilizacji palet i do odrzucania pełnych ładunków ciężarówek przez odbiorców.


ROZWIĄZANIE?
Produkt Air-O-Film® Stretch 150 rozwiązał problemy Puriny od ręki. Zapewniony poziom oddychania gwarantował rozproszenie skroplonej pary.
 
Dodatkowo, biorąc pod uwagę praktycznie zerowy wskaźnik zwrotów, folia Air-O-Film® Stretch okazałą się znacznie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla firmy.
 
A ponieważ Air-O-Film® Stretch była całkowicie kompatybilna z posiadanym przez firmę wyposażeniem, zamiana na nową folię nie mogła być łatwiejsza.